Videók

Az összes videó egy helyen

Barna Tamás

Lehetőségek és megoldások egy állandóan változó világban

Ingyenes

Az üzleti korszellem egyre nagyobb innovációs igényt, agilitást és vevőközpontúságot tesz szükségessé, amelyek eléréséhez a digitalizáción keresztül vezet az út. Az elmúlt évtized gazdasági és társadalmi kihívásai, illetve az ebből fakadó bizonytalanság korábbinál is jobban ráirányította a vállalatvezetők figyelmét az okos digitalizációra. Azok a cégek pedig, akik nem fordítanak kellő erőforrást a digitalizáció nyújtotta lehetőségek kiaknázásra, gyakran behozhatatlan lemaradásba kerülhetnek.


Hogyan változik a fogyasztók viselkedése a folyamatos válsághelyzet hatására?

Ingyenes

Egyre jellemzőbb, hogy döntéseinket az irracionalitás, mintsem az érvek tudatos és átgondolt vizsgálata jellemzi. Éppen ezért bír egyre nagyobb jelentőséggel a vállalkozások számára, hogy megértsék ezeket a fogyasztói motivációkat, hiszen ezek a korábban megszokottnál eltérőbb kommunikációs kompetenciákat, stratégiai tervezési logikát igényel. Ennek a megértésében segít a viselkedési közgazdaságtan, mely mára egyre inkább bevett szokássá vált az üzleti döntéshozatal és a reklámkészítés gyakorlatában.  


Heltai Lajos

Szerepek egy KKV életében

Ingyenes

A projekt valamiféle változást okoz a tevékenységünkben, míg az operatív tevékenységnél a status quo, vagyis a meglévő folyamatok fenntartása, biztosítása. De hogy pontosan ezt a kettőt hogyan, és miért érdemes különválasztani, hogyan kell hatékonyan irányítani, és mi az egyes kollégák feladata bennünk – akár beosztott, akár vezető – azt Heltai Lajos, a Pick Szeged Zrt. termelési igazgatója mutatja be a következő CEDukáció videóban. 


Stratégiai és operatív célkitűzések – hogyan, miért?

Ingyenes

Az átgondolt és elérhető célmeghatározás alapvető feltétel egy vállalkozás életében. Éppen ennyire fontos és alapvető, hogy az operatív- rövidtávú – célok maximálisan kiszolgálják a stratégiai – hosszútávú – céljainkat. Ha pedig az ezeket a célokat objektíven mérő KPI-ok és mérőszámokat is jól határozzuk meg, máris tettünk egy jelentős lépést vállalkozásunk hatékony és strukturált működése felé.


Hatékony időgazdálkodás alapjai

Ingyenes

A munkánk során a rendelkezésünkre álló idő tudatos beosztása és az azzal való hatékony gazdálkodás az egyik alappillére a produktív munkavégzésnek. De legalább ennyire fontos az is, hogy felismerjük, melyek azok a folyamatok és tevékenységek és folyamatok, amelyek értékteremtőek és melyek azok, amelyek nem. Többek között ezeket, illetve a hatékony időgazdálkodást segítő praktikák és fortélyok kerülnek bemutatásra a következő videónkban.


Steigervald Krisztián

Generációk harca – hogyan értsük meg egymást

Ingyenes

Jelenleg hat különböző generáció él egymás mellett, amelyek – mivel teljesen „más valóságban” – látták meg a napvilágot, teljesen más irányok, motivációk és célok mentén működnek mind a hétköznapok, mind pedig a munka világát tekintve. Az elmúlt évtizedekben nagyon komoly globális változás határozta meg az életünket, ami miatt jelentősen megváltoztak bizonyos képességeink, készségeink is. A következő videóban ezeket a változásokat és generációs sajátosságokat vesszük végig. 


Generációk a munkahelyen – mi változott meg az elmúlt években?

Ingyenes

A mai kor társadalmában együtt élő hat generáció közül négy a munkaerőpiacon is képviselteti magát. Soha korábban nem volt ilyen, hogy ennyi generációs tapasztalat találkozik egy munkahelyen. Az előadás a 4 generáció különböző munkahelyi szocializációjáról szól, kiemelve a közös pontokat és azokat a kapcsolódásokat, amelyen keresztül egy vállalat-vezető a leginkább kapcsolódni tud a különböző életkorú és motivációjú munkavállalóihoz.


Generációk harca a figyelemért – megváltozott figyelem, koncentráció, edukáció

Ingyenes

A mai kor társadalmában együtt élő hat generáció közül négy a munkaerőpiacon is képviselteti magát. Soha korábban nem volt ilyen, hogy ennyi generációs tapasztalat találkozik egy munkahelyen. Az előadás a 4 generáció különböző munkahelyi szocializációjáról szól, kiemelve a közös pontokat és azokat a kapcsolódásokat, amelyen keresztül egy vállalat-vezető a leginkább kapcsolódni tud a különböző életkorú és motivációjú munkavállalóihoz.


XXI. századi cégvezetés – megtartás az új toborzás

Ingyenes

A cégvezetés nagyon komoly meghatározó evolúciós változáson ment keresztül az elmúlt néhány évtizedben. Megváltoztak a munkavállaói motivációk és elvárások, a vezetők kezében lévő eszköztárak átalakultak. A következő CEDukációs videó körbejárja az úgynevezett Motiváció 1.0 és a – jelenkori – Motiváció 3.0 közti utat, bemutatva azon folyamatokat, amely során bekerült a „lelkiség” a munkahelyekre: a munkaadónak ugyanis meg kellett tanulni, hogy a beosztottak nem gépek, hanem érző, megbecsülendő és motiválandó lények. Ma már teljesen más képességeket kell előszedni a tarsolyunkból, mert nem a szakmaiság, hanem a humán képességeink tesznek tisztelt és követendő vezetővé.


Sohajda Júlia

Startup és kkv – mit tanulhatnak egymástól?

Ingyenes

Megkérdőjelezhetetlen, hogy a startupok mára a nemzetközi üzleti élet megkerülhetetlen szereplőivé, és sokszor formálóivá váltak. De hogy mitől ilyen sikeresek, és melyek azok a területek, ahol a kkv szektor tanulhatna tőlük – humánerőforrás, stratégiai tervezés, brandépítés - az a következő CEDukáció oktatóvideóból kiderül.


Innovációból spinoff

Ingyenes

Probléma, ötlet, megoldás. Ez a három alapvető ismérve egy startupnak. De vajon egy már működő kkv esetében mikor beszélhetünk ismét induló vállalkozásról, és mely szempontokat kell figyelembe vennünk, ha egy innovatív ötlet révén startuppá válna vállalkozásunk – többek között ezeket vizsgálja Sohajda Júlia mentorunk a következő videóban.


Mi következik a spinoff után?

Ingyenes

Az előző videóban a spinoff kérdéskörét és lehetőséget jártuk körbe, most pedig az ezt követő lépéseket veszi sorba mentorunk, olyan főbb témaköröket érintve, mint az értékesítés, árazás, piackutatás, vagy éppen a célközönség meghatározása.


Málnay Barnabás

Tudatos növekedés a kezdeti szakaszban

Ingyenes

Egy vállalkozás életének – akár startup, akár hagyományos vállalkozás – első szakaszában az egyik legfontosabb tényező a folyamatos és minimális anyagi ráfordítással elérhető növekedés, vagyis a „growth hacking”. A következő videóban betekintést nyerhetünk ennek módszertanába, lehetőségeibe, metrikájának elemzésébe – mindezt olyan cégek példáján keresztül, mint például a McDonald’s vagy éppen a GoPro.


A kockázati tőke – honnan, hogyan?

Ingyenes

Cégünk indulásakor az egyik kardinális kérdés maga a finanszírozás. Mára számos lehetőség áll rendelkezésünkre, hogy forráshoz jusson projektünk: banki hitelek, pályázatok, vagy éppen a kockázati tőke. Málnay Barnabás üzletfejlesztési tanácsadó az utóbbi lehetőségeit, logikáját, módszertanát, valamint különböző fajtáit ismerteti a következő oktatóvideóban.


Tőkebevonás folyamata – mit keres a befektető?

Ingyenes

A kockázati tőkebefektetők alapvetően három tényező alapján döntenek: a termék, a piac, és a maga a csapat. Azonban tőkebevonás során számos egyéb tényező is szerepet játszik, amíg eljutunk a szerződés aláírásig. Ezek fontosságát és lépéseit mutatja be következő videónk, olyan elemeket érintve, mint például az elevator pitch, a one pager, vagy éppen a profi prezentáció.


Ötletből megoldás

Ingyenes

Egy jó ötlet lehet egy induló vállalkozás alapja, de önmagában nem elég a sikerhez. Éppen ilyen fontos, hogy felmérjük, valós problémára kínálunk-e megoldást, van-e piaca, tudjuk-e alakítani az aktuális fogyasztói trendekhez? Többek között ezekre a kérdésekre, és ezek módszertanára is választ kaphatunk Málnay Barnabástól, a CEDukáció üzletfejlesztési tanácsadójától.


Dibusz Éva

A helyes beszédtechnika fontossága

Ingyenes

A jó megszólalás – akár előadásról, akár megbeszélésről, akár tárgyalásról legyen szó – ismérve túlmutat a jó megjelenésen és a felkészültségen, legalább ekkora szerepe van a helyes beszéd- és légzéstechnikának, amelyek fontosságát és lehetőségeit mutatja be a CEDukáció oktatóvideója.


Artikuláció és összhang

Ingyenes

Dibusz Éva beszédtrénerünk a következő oktatóvideóban az artikuláció fontosságára hívja fel a figyelmet, bemutatva egyúttal számos olyan praktikát és gyakorlatot, amelyeket felhasználva bárki elsajátíthatja a helyes hangképzés technikáját, így válva magabiztos megszólalóvá.


A tagolás technikája

Ingyenes

A megfelelő beszédtechnikai elemek helyes használata – példának okáért a hangsúly, szünet, vagy éppen a tempó – elengedhetetlenek ahhoz, hogy felszólalásunk üzenete ne csak eljusson a hallgatóság felé, de közvetítse és megértesse annak lényegét is. Dibusz Éva következő oktatóvideójában ezekre mutat rá, konkrét példákkal szemléltetve ezek fontosságát.


Pomázi Gyula

A szellemi tulajdonjog – és minden, ami mögötte van

Ingyenes

Egy vállalkozás értékét döntő többségben az immateriális javak határozzák meg, amelyek közül – a digitalizáció térhódításával – egyre nagyobb jelentőséggel bírnak cégünk szellemi tulajdonhoz kötő jogai, mint például védjegyoltalom, formatervezési minta oltalom, vagy éppen szabadalom. Ezek világát és sajátosságait mutatja be mentorunk Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.


Magabiztosan a szellemi tulajdonjog világában

Ingyenes

Mára az üzleti életben nem csak az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy jól és jó terméket, szolgáltatást értékesítsük, hanem az is, hogy megfelelő módon védjük és érvényesítsük e termékünk jogait. A CEDukáció oktatóvideójában minden kérdésedre választ kaphatsz, így Te is magabiztosan mozoghatsz a szellemi tulajdonjog elsőre talán komplikáltnak tűnő világában.


Hild Imre

Sikeresen a nemzetközi piacokon

Ingyenes

Hild Imre mentorunk szerint „a nemzetközi piacra lépni olyan, mintha újrakezdené az ember”. Ahogyan egy újrakezdés, úgy a nemzetközi piacokon való sikeres megjelenés is számos összetevő eredménye – legyen szó termékpozícionálásról, networkingről, vagy éppen az online tér hatékony kihasználásáról. Egyebek mellett ezeket is érinti mentorunk a videójában.


Miért és hogyan érdemes megjelenni a nemzetközi piacokon?

Ingyenes

Számos oka van a nemzetközi piacra lépésnek, gondoljunk akár csak a cégünk értékének megsokszorozódására, vagy a bevételnövekedésre. Azonban a hosszú távú és sikeres külpiaci jelenléthez nélkülözhetetlen a stabil alapok kialakítása. Arra pedig Hild Imre adja meg a választ ebben videóban, hogy pontosan mire kell figyelni és mik jelenhetik a stabil alapot a célpiacokon.


Minden, amit a nemzetközi networkingről tudnod kell!

Ingyenes

A sikeres külpiacra lépés és az állandó jelenlét megteremtésének egyik legfontosabb pillére a hatékony networking és a tudatos üzleti kapcsolatrendszer kiépítése. Mindezekhez pedig elengedhetetlen a reciprocitás, a gyorsagás, precizitás – vallja mentorunk, Hild Imre, aki saját tapasztalatain és konkrét példákon keresztül mutatja be, mi a kulcsa a networkingnek a hazai és a globális piacokon egyaránt.


Az eredményes piackutatás módszertana

Ingyenes

A külpiaci megjelenés első lépése minden esetben a piackutatás, hiszen ez alapján tudod meghatározni, hogy a terméked, szolgáltatásod összhangban van-e a célpiac igényeivel, fel tudod mérni a konkurens vállalkozásokat, azok technológiáját. A piackutatás egy szerteágazó, több tényezőből és szereplőből álló folyamat, és ennek hatékony módszertanát ismerheted meg most a CEDukáció oktatóvideójából.


Fedezd fel az online piacterek világát!

Ingyenes

Mára az online piacterek és kereskedelmi platformok az üzleti élet megkerülhetetlen tényezőivé váltak, hiszen mind a vásárlók, mind pedig a gyártók és forgalmazók számára is megkönnyíti a folyamatokat, mindamellett, hogy tértől és időtől függetlenül képes összekötni a keresletet a kínálattal. Hild Imre mentorunk következő videója az online piacterek és kereskedelmi platformok világába kalauzol el bennünket.


Kovács Zsófia és Hernyák Tamás

Hatékony generációváltás egy családi vállalkozás életében

Ingyenes

Átvennéd a családi vállalkozást? Elérkezett az idő a generációváltásra? Ha igen a válasz, nézd meg a CEDukáció következő oktatóvideóját, ahol a mentoraink saját történetükön keresztül mutatják be, hogyan lehet hatékonyan és a vállalkozás érdekeit szem előtt tartva véghez vinni a folyamatokat, mindezt a hagyományokra építve, azonban a jövőbe tekintve.


dr. Vinnai Balázs

Digitalizáció és technológia – hogyan változtatják meg a világot?

Ingyenes

„Egy vállalkozás életében az egyetlen biztos dolog a változás” – vallja mentorunk dr. Vinnai Balázs nemzetközi üzletember, aki e változást, illetve ennek pozitív hozadékait mutatja be az üzleti életből átemelt példáin keresztül – mindezt a digitalizáció és a technológiai fejlődés aspektusából.


Laczkó Balázs

Online marketingstratégia alappillérei

Ingyenes

A legjobb marketing eszköz is csak akkor működik azonban, ha a termék valós igényeket elégít ki, ehhez pedig jól kell ismernünk potenciális vevőinket. Mint előadónk is fogalmaz: „ha nem figyelünk az emberre, öngólt fogunk rúgni”. A fogyasztók megismerésében komoly segítséget jelentenek az internetes keresőmotorok, az online mérések, Laczkó Balázs egyebek között ezeket mutatja be.


Merre tart az online marketing világa?

Ingyenes

Merre tart az online marketing világa? Melyek a legújabb trendek, és ezek hogyan tudják befolyásolni a marketingstratégiák tervezését, megvalósítását? Ha ezekkel a témakörökkel már Te is találkoztál a vállalkozásod működése során, akkor nézd meg Laczkó Balázs legújabb oktató videóját, és találd meg a válaszokat minden kérdésedre!


Mitől lesz hatékony az online marketinged?

Ingyenes

A hatékony és a céged profiljához illő, eredményes marketingstratégiák és kampányok felépítésének legfőbb alapkövei többek között a célmeghatározás, a termékünk megfelelő kiválasztása - valós vágyakra, kihívásokra adjon választ – valamint a saját „buyer persona” meghatározása. Minősített google ads szakértőnk segítségével most lehetőséged nyílik mindezt a legprofibb módon megcsinálni.


Marketingstratégiák - jó gyakorlatok, követendő példák

Ingyenes

Saját vállalkozásai példáján keresztül vezeti be CEDukáció résztvevőit az online marketing stratégiák világába, kezdve a cégépítés kihívásaival. Kiemelve a tervezés, a termék ismeretének, a piac és a versenytársak figyelemmel kísérésének, vevőink megismerésének fontosságát, felhívja a figyelmet arra, hogy egy online marketing eszköz használata sohasem garancia a sikerre.


Bolya Imre

Karizmatikus szereplés mások előtt

Ingyenes

A tananyag érinti többek között a hatékony bemutatkozást, a megfelelő üzenet meghatározását, az időkeretek figyelemmel követését, vagy éppen a nonverbális kommunikációs eszközök jelentőségét. Mindezt pedig hétköznapi példákkal bemutatva, így téve még fogyaszthatóbbá az elhangzottakat. 


Válj te is magabiztos online előadóvá!

Ingyenes

Bár számos hasonlóság megfigyelhető a személyes, illetve az online prezentáció között, azonban fontos megismerni azokat az apró eltéréseket, sajátosságokat, amelyeket megtanulva nem okoz többé kihívást egy figyelemfelkeltő, eredményes és természetesen üzleti sikerekkel kecsegtető online prezentáció megtartása.


Cégbemutató prezentáció tíz lépésben

Ingyenes

Tanuld meg összesen tíz lépés elsajátításával a tökéletes cégbemutató prezentáció felépítését és egy magabiztos előadásmóddal való párosítását annak érdekében, hogy megnyerd a közönséged figyelmét, ezáltal pedig a bizalmat a fogyasztóktól a céged, terméked iránt.


Kemény Dénes

Team management mesterfokon

Ingyenes

Csapat nélkül nincs vezető, ahogyan vezető nélkül sincs csapat. Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok mesteredző előadásában a jó vezető, a jó csapat, illetve e kettő közötti kölcsönhatás hátterét mutatja be személyes példákon keresztül. Szaktudás, alázat, bizalom – kulcsszavak a sikerhez, ám ha a győzelem éppen elmarad, egy jó csapattal együtt a padlóról is fel kell tudni állni, hiszen ahogy Kemény Dénes is mondja „…mindig egy csapat nyer, és mindig egy csapat veszít”.


CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. Residence Irodaház

Együttműködő partnereink